Search
  
Contact
  
News
  
Menu
  

Home   /  Local News  /  Pop Up Gaeltacht - Cahir - September 2nd

Local News

Pop Up Gaeltacht - Cahir - September 2nd

Would you like an opportunity to use your Irish. It doesn't matter what level you have just come along to the first @popupgaeltacht in Cahir House Hotel on 2nd September at 8pm. 16 years upwards with an adult guardian.

An bhfuil fonn ort do Ghaeilge a úsaid? Pé leibheal atá agat beidh fáilte romhat chuig an chéad @popupgaeltacht i An Chathair ar 2ú Mean Fomhair i Cahir House Hotel ag 8 i.n. 16 ar aghaidh le caomhnóir.